logga

 

 

VÄLKOMMEN TILL FÖRENINGEN STORA SKUGGAN


Koloniföreningen Stora Skuggan bildades 1984 och består idag av 99 odlingslotter, alla utarrenderade till människor som är intresserade av att se blommor och grönsaker gro och växa. Här odlas potatis, lök, rödbetor, sallad, dill och persilja, squash och pumpor, rosor och dahlior – ja, allt som växer är möjligt. Koloniföreningen ligger inom Nationalstadsparken
– eller Ekoparken som den också kallas – på norra Djurgården alldeles intill 4H-gården. Hit kommer man lätt med buss 50 (klicka här för aktuell tidtabell) eller T-bana till Universitetet.

 

Hem Området Föreningen Ordningsregler Länkar Din odlingslott Stadgar

julros

Kallelse till Årsmötet 2016

Årsmötet äger rum den: 10 april 2016 kl 11.00

Plats: Ekhagsstugan, Åminnevägen 23, Stockholm

Dagordning för Föreningen Stora Skuggans årsmöte
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd och dagordning
3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
4. Val av ordförande att leda mötet
5. Val av protokollförare
6. Val av justerare
7. Val av rösträknare
8. Styrelsens förvaltningsberättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av balansräkning och resultaträkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Behandling av motioner och förslag
13. Beslut om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisorer och suppleant
14. Fastställande av budget och avgifter
15. Val av föreningens vice ordförande, sekreterare, kassör, styrelseledamot och suppleanter
16. Revisor och revisorssuppleant
17. Val av ombud
18. Val av valberedning

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studenter ifrån KTH undersöker utformningen av trädgårdsredskap för att hyra, dela och leasa.

Studenterna på en kurs i produkt och tjänstedesign för masterstudenter i Teknisk design har fått i uppgift att utforma trädgårdsredskap samt koncept för att hyra, dela och leasa dessa. Tanken är att man kan dela på sådant som man inte använder så ofta som t.ex.en kompostkvarn, en häcksax eller en motorsåg.
I kursen ingår att studenterna ska prata med personer som använder trädgårdsredskap och som kan tänkas vara intresserade av att dela på sådant de inte använder så ofta. Kolonister kan vara sådana personer!
Studenterna  ska undersöka hur verktygen används samt prata med användare om deras behov, problem och intressen, kanske visa skisser på koncept.

Studenterna ifrån KTH kommer att besöka lotterna och ta kontakt med kolonister hos oss. Det handlar om 8 studenter som kommer på besök några gånger under april. Om det finns någon odlare som på rak hand tror sig vilja vara öppna för att dela med sig av sina erfarenheter till studenterna kan ni kontakta deras studievägledare Sara Ilstedt, direkt : sarai@kth.se

Förhoppningsvis både givande för studenterna och för oss kolonister!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odlingssäsongen närmar sig!

Vårens städdagar: lördagen den 21 maj och söndagen den 5 juni kl 10.00 -12.30

Höstens städdagar: lördagen den 10 sep och söndagen den 25 sep kl 10.00 -12.30

Kl. 12:30 bjuder föreningen på smörgåsar och frukt
Vänligen ta med dig din egen dryck/termos.

Styrelsen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BESTÄLL JORD/GÖDSEL
jordgubbarna

Jordgubbarna levererar direkt till koloniområdet.

Läs mer

ekoparken

Föreningen Stora Skuggan ingår i Förbundet för EKOparken.

Läs mer

FSS STYRELSE 2015

Ordförande: Katarina Swahn Liljegren
Vice ordf.: Lena Furubjelke
Kassör:  Maria Tornefjell
Sekreterare: Ene Riit
Ledamot:  Eva Söderberg
Suppleant: Carolin Olovsson
Suppleant: Eliza Peltonen

VALBEREDNING 2015

Päivi Juvonen, sammakallande, lott M3
Ola Assarsson, lott D6
valb@storaskuggan.se

KONTAKT

xinfo@storaskuggan.se

 

din lott

DIN ODLINGSLOTT

Tips och råd för hur den alltid är i toppskick!
Läs mer

INTRESSERAD AV EN ODLIGSLOTT?

Läs mer 

bodar

Senast uppdaterad: 2016-04-01
xhemsida@storaskuggan.se